Siste nytt

Ønsker du å styrke innovasjons- og utviklingsarbeidet i din bedrift, men mangler erfaring? Ønsker du et tettere samarbeid med studenter og forskere i din bedrift? Vil du utnytte de unike mulighetene som ligger i din bedrift og din region?

Nå kan du få inntil 200 000 kroner i tilskudd til forprosjekt for å øke verdiskapingen og konkurransekraften i din bedrift

Hvem kan søke?

  • Store og små bedrifter i Namdalen
  • Bedriftene må samarbeide med et FoU-miljø i gjennomføringen   av forprosjektet
  • Støtteandel inntil 200 000 kroner
  •  Egeninnsats på 50 prosent i form av timer og/eller kontanter

Gjennom FORREGION-ordningen mobiliseres bedrifter i hele landet til å starte større FoU-prosjekter gjennom for eksempel SkatterFunn, BIA, RFF, IPN, H2020 osv.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med daglig leder, Olav Weglo på telefon: 995 10 015 eller e-post: [email protected] www.namdalshagen.no