Siste nytt

Hvordan nye muligheter for digitalisering, og nye krav til behandling av personopplysninger påvirker din virksomhet

MELD MEG PÅ

PwC OG Namdalshagen AS inviterer til frokostseminar med to ulike tema, personvern og digitalisering, i Namdalshagen tirsdag 9. januar.

Fra 25. mai 2018 blir EUs personvernforordning (GDPR) gjeldende lov i Norge. Vi kommer for å fortelle om hva dette innebærer for din virksomhet, og hva du kan gjøre for å tilpasse deg. Alle virksomheter og offentlige organer som behandler personopplysninger må forholde seg til GDPR. Det vil si at alt fra de små og mellomstore bedriftene som kun behandler personopplysninger om egne ansatte til store virksomheter med mange kunder eller de som behandler sensitive personopplysninger må tilfredsstille de nye kravene. Regelverket gjelder også for databehandlere, altså de som behandler opplysninger på vegne av en behandlingsansvarlig.

Digitalisering og robotisering er tema i de fleste virksomheter. Hva er dette og hvordan vil det påvirke din arbeidshverdag? Vi vil fortelle om mulighetene digitalisering, automatisering og robotisering gir. Digitale roboter er programvare som er installert på PC’ene, og kan utføre regelstyrte oppgaver i virksomhetens saksbehandlingssystemer. Vi vil gi en innføring i hvordan dette kan gjøres, og hvilke potensielle gevinster det kan gi.

Dato: 09. januar 2018 kl. 08:30 – 11:30
Sted: Namdalshagen i Namsos
Målgruppe: Daglig leder, rådmenn, IT-personale, HR-ansvarlig, Regnskaps- og økonomiansvarlig
Pris: Ingen seminaravgift – NB: Begrenset antall plasser
Servering: Enkel frokostservering fra kl. 08:00

Christine Ask Ottesen er Direktør i Advokatfirmaet PwC. Hun har 15 års erfaring med personvernjuss, blant annet fra Datatilsynet og Politiet. Christine har innehatt rollen som personvernombud, skrevet fagbok om personvern i finanssektoren, sitter i Juristforbundets fagutvalg for personvern og har lang erfaring med personvern. Hun bistår i dag flere virksomheter i overgangen til GDPR

Gry Møller Fyrileiv er Senior Manager ved PwC Consulting i Trondheim, og har i en årrekke jobbet med å gi råd til kunder om hvordan de kan bruke IT for å oppnå virksomhetsmålene sine og hvordan IT-løsninger kan brukes for å understøtte virksomhetens prosesser på en mest mulig optimal måte.