Siste nytt

Torsdag hadde vi vårt første møte i styringsgruppen for vår nye trainee Eskil Bendiksen hos Aquakompetanse AS. Styringsgruppen består av Trøndelag fylkeskommunen ved Jørn Ekrem, Aquakompetanse AS ved Thomas Sandnes (mentor) med flere,  Flatanger kommune / Trøndelag fylkeskommune ved Per Andersen (mentor) og Namdalshagen AS ved Olav Weglo.

Eskil skal blant annet arbeide med rensefisk til oppdrettsnæringen og biologiske undersøkelser av vandringsmønsteret hos villaksen og interaksjoner mellom oppdrettslaks og villaks.