Kurs

Vi tilrettelegger kurs for de behov som næringslivet i Namdalen har ut fra vår kunnskap om næringslivsutvikling