Ansatte

Per Arne Sørlie
Per Arne Sørli

Avdelingsleder Ytre Namdal

Telefon: 918 12 074

Mail: per.arne.sorli@namdalshagen.no

Ingar Strøm

Prosjektleder

Telefon: 993 99 763

Mail: ingar.strom@namdalshagen.no

Olav Weglo

Daglig leder

Telefon: 995 10 015

Mail: olav.weglo@namdalshagen.no

Lars Petter Langås

Prosjektleder

Telefon: 951 52 151

Mail: lars.petter.langas@namdalshagen.no