Videreutvikle bedrift

Vi tilbyr veiledning for eksisterende næringsliv med vekt på videreutvikling og vekst

A

Næringshageprogrammet

Ønsker du å bli en vekstbedrift?
Næringshageprogrammet legger sterk vekt på innovasjon og nyskaping.  «Etablert» betyr ikke fastlåst. Eksisterende bedrifter har også behov for å utvikle sitt potensial. Er du motivert og sulten på vekst – og ønsker å styrke din konkurransekraft?

En vekstsamtale hos oss kan være starten på veien til å drive virksomheten enda bedre. Det kan handle om utvikling av praktiske verktøy, rådgivning i daglig drift eller hjelp til videre vekst.

Våre folk har lang erfaring fra det private næringsliv og spisskompetanse innen bedriftsrådgivning. De kan gi verdifulle innspill på blant annet strategiarbeid, økonomiske analyse og prosessledelse. I samspill kan vi øke bedriftens resultater og løfte dere videre.

Benytt kunnskapen vi har allerede – det er det verdt.

Ta kontakt med: